Religion

Islam

Gud heter Allah på arabiska. Religionen heter islam och dess troende heter muslimer efter islams skapare profeten Muhammed, som var den sista av Guds profeter efter Abraham, Moses och Jesus. Gemensamt för islam och kristendomen är tron på samma Gud, tron på himlen och helvetet, tron på domen och på ett liv efter detta. 

Islam har fem grundpelare som är islams fundament och sammanfattar den muslimska läran. Enligt traditionen uppmanade Muhammed alla muslimer att följa dessa fem grundpelare och de nämns ofta i Koranen. Dessa fem pelare är; trosbekännelsen, tidebönen, allmosan, fastan och vallfärden till Mekka. Islams heliga bok heter Koranen och skiljer sig från de flesta bibelska skrifter eftersom den säger sig vara Guds ord.

Moskéer finns på många platser och besöks av många vid fredagsbön och högtider. Böneutrop från moskéernas minareter sker fem gånger om dagen då man kallar till bön. Innan man går in i en moské tar man av sig skorna och kvinnor täcker håret. Vid bön skall man först rena kroppen och därefter tvätta sig om händer, fötter och ansikte. Kvinnor och barn ber i en egen avdelning avskilt från männen. Vid bön vänder man sig mot Mecka, den heliga staden. I moskén är det ganska kalt på väggarna eftersom det enligt islam är  förbjudet att tillbe något som är avbildat. Där finns dock heliga skrifter från Koranen, bilder på Mecka och den heliga stenen Kaba, som man bör besöka minst en gång i livet – Pilgrimsfärden.

Islams tidsräkning är inte densamma som vår kristna tidsräkning; den ligger 622 år efter vårt räknesätt. Enligt historien blev profeten Muhammeds tro helt accepterad den 20 december 622 e.Kr. och därmed den nya utgångspunkten för islams tideräkning. 

I små städer och ute på landsbygden håller man fortfarande fast vid religionen och traditionerna medan man i större städer inte utövar religionen i samma omfattning.

Ramadan

Ramadan är den nionde månaden i den muslimska kalendern och den heliga fastemånaden, som är en av islams fem pelare. Genom att från gryning till skymning helt avstå från mat, dryck och sex ska muslimer som deltar i fastan lära sig tålamod och ödmjukhet och öka sitt medvetande om religionen.

De ber till Allah (Gud) oftare än vanligt och önskar då förlåtelse för gångna synder och vägledning för att leva rättfärdigt och rena sig själva genom avhållsamhet och goda gärningar. Alla förväntas uppträda väl, ge allmosor, högakta sin familj och undvika våld, ilska, avundsjuka, småaktighet, girighet och ryktesspridning. 

Ramadan är också en tid för festligheter då familjer, släktingar och vänner träffas för att bryta fastan eller äta senare måltider tillsammans. Företag sponsrar banketter för medarbetare och kunder. Bättre bemedlade personer dukar upp och delar ut mat till den som inte har råd eller hinner hem innan solen går ner. Gator och byggnader dekoreras och påkostade tv-produktioner är mycket populära i många länder. Ramadan följs av högtiden Şeker Bayramı (sockerfesten).

Enligt den gregorianska kalendern flyttas tidpunkten för ramadan tillbaka med omkring elva dagar varje år eftersom den muslimska kalendern är en månkalender. Muslimer tror att ramadan är en lyckobådande månad eftersom Gud, för profeten Muhammed, uppenbarade de första verserna i islams heliga skrift Koranen.