Personuppgiftspolicy

På Turkietresor i Sverige AB (i denna policy ”Turkietresor", "vi", "oss”) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Med denna policy vill vi beskriva hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Turkietresor utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR. Det är viktigt att du tar del av policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Har du några eventuella frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. 

Behandling av personuppgifter är alla former av åtgärder som vidtas med personuppgifter till exempel insamling, organisering, registrering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?

Turkietresor i Sverige AB, org. nr 556735-0706. Seglatsgatan 6, 120 62 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

Kontaktuppgifter
Turkietresor i Sverige AB
Adress: Seglatsgatan 6, 120 62 Stockholm
Organisationsnummer: 556735-0706
Telefonnummer: 08-545 55 700
E-postadress: info@turkietresor.se 

Hur samlar vi in personuppgifter, vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket ändamål?

Turkietresor samlar in personuppgifter på flera olika sätt, men i första hand och i de flesta fall direkt från dig som kund. 

Vid bokning av en resa

När du bokar en resa på www.turkietresor.se eller via en återförsäljare till oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna slutföra och genomföra din bokning/beställning. Vi samlar då in personuppgifter så som namn, kön för alla resenärer på bokningen, födelsedatum (valfritt, krävs för att ta del av åldersbaserad rabatt), samt i vissa fall personnummer (endast vid beställning av reseförsäkring). Även bokningsinformation samlas in så som bokningsnummer, reseinformation (avresedatum, destination, eventuellt beställning av hotell och transfer m.m.). För huvudresenären/beställaren samlar vi även in adress, e-postadress, telefonnummer samt betalningsuppgifter vid betalning av resan. Utöver dessa uppgifter kan vi även samla in eventuell hälsoinformation som du själv lämnar så som relevant medicinsk information och andra särskilda, kostmässiga, eller till funktionsnedsättningar relaterade behov för att kunna genomföra resan. Insamling av uppgifter sker på alla personer på en bokning, om bokningen innefattar barn samlar vi även in nödvändiga uppgifter rörande barnet så som födelsedatum.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, din e-postadress samt vilken avreseort du helst vill ha erbjudanden och information från.

När du använder vår webbplats

När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten för att tillhandahålla anpassade tjänster och göra din användarupplevelse bättre. En del av de uppgifter som vi samlar in kan vara personuppgifter så som exempelvis ditt IP-nummer. Vi samlar även in information om hur du når vår webbplats och om din enhet såsom t.ex. IP-adress, operativsystem, skärmupplösning, språkinställningar och geografisk placering. När du klickar på våra annonser som länkar till vår webbplats samlar vi även in information om detta, inklusive annonser som visas på andra webbplatser. Läs mer i vår Cookiepolicy om insamlingar vi gör för att förbättra användarupplevelsen. 

När du deltar i en tävling eller undersökning om våra tjänster

Ibland arrangerar vi tävlingar på vår hemsida, sociala medier, nyhetsbrev eller på mässor. Då samlar vi in kontaktuppgifter i form av antingen namn, adressuppgifter, e-postadress och/eller telefonnummer. Vi samlar även in ditt bidrag till tävlingar och feedback till kundundersökningar och frågeformulär. Du får alltid godkänna och ta del av Turkietresors personuppgiftspolicy i samband med deltagande av tävlingen eller undersökningen. 

När du kontaktar oss 

Personuppgifterna som du lämnar när du tar kontakt med oss t.ex. via e-post, brev, telefon eller sociala medier. I första hand samlar vi in de uppgifter vi behöver för att ta kontakt med dig, såsom ditt namn, telefonnummer, användarnamn och e-postadress. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan exempelvis vara uppgifter om hälsotillstånd, allergier eller önskemål om exempelvis ett visst rumsnummer. 

Mina bokningar

När en bokning genomförs hos oss skapas automatiskt en användaridentitet på Mina Bokningar om du inte redan har en. Personuppgifter som innefattas i användaridentiteten är samma som du lämnade när du genomförde bokningen. 

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid kontakt med oss i olika ärenden och vid bokningar, förekommer det att en person lämnar personuppgifter om andra personer som ingår i samma resesällskap. Vi förutsätter då att den som lämnar uppgifterna har alla de övriga resenärernas samtycke till att göra detta. Den som lämnar personuppgifter om andra medresenärer bör försäkra sig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss. Detta innebär att om någon genomfört en bokning där du ingår, samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. 

Hantering och lagring av personuppgifter

Turkietresors rättsliga grund att behandla personuppgifter

Turkietresor behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av reseavtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften krävs för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Vilket kan innebära att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Behandlingen av dina personuppgifter får också göras efter en intresseavvägning, där Turkietresors intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis resevillkoren. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vi använder dina personuppgifter för ändamålen nedan:

För administration och leverans av resetjänst på din begäran

Vi använder dina personuppgifter på olika sätt för att kunna leverera de tjänster du har beställt av oss. Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Har du beställt eventuella tilläggstjänster, som exempelvis taxfree, utflyktspaket eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster. Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort, immigration och tullkontroll.

Utskick av information 

I samband att du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bland annat att skicka bokningsbekräftelse/biljett, viktig information inför och under din resa, erbjudanden kopplade till resan, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå samt betalningspåminnelser.

När du kommit hem från din resa använder vi dina kontaktuppgifter och bokningsinformation till att skicka en kundundersökning till dig för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår resetjänst. Kundundersökningen är frivillig att delta i.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter när du kontaktar oss för frågor, synpunkter eller exempelvis reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer använder vi för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Marknadsföring och personifiering 

Vi använder dina personuppgifter för att genom marknadsföring kunna ge dig bättre och mer personliga erbjudanden. Har du anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att kunna sända dig nyhetsbrev samt för att anpassa innehållet efter dina preferenser och utifrån ditt användarmönster av vår webbplats samt resehistorik. Vi använder även personifiering för att kommunicera via sociala medier samt för online-annonsering på andra webbplatser än vår egen (turkietresor.se). Om du inte vill ta del av marknadsföring från oss kan du när som helst välja att avregistrera dig via den länk som finns vid alla de utskick vi sänder dig via e-post, eller genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som du finner längst ner i denna policy.

Utveckling av våra tjänster

Vi använder anonymiserad information på aggregerad nivå för att förbättra och utveckla våra tjänster och vår service. Det gäller dels vår webbplats där vi analyserar användarbeteenden för att förbättra hur vi exempelvis presenterar erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller även utveckling av våra resetjänster och produkter efter våra kunders önskemål. 

Lagkrav, säkerhet och övrigt

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag lagras uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i tillämplig lagstiftning.

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. 

Hur länge lagrar vi informationen? 

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med insamling av personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Normalt lagrar vi dina personuppgifter och resehistorik i vår kunddatabas i två år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter så länge du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Du kan när som helst enkelt via en länk längst ner i nyhetsbrevet avanmäla dig till att ta emot fler nyhetsbrev.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t.ex. bokföringslag) eller vid t.ex. reklamationer.

Eftersom samma personuppgift kan lagras för skilda ändamål, i olika system, kan det innebära att en uppgift som tagits bort i ett system för att den inte är nödvändig, ändå kan finnas kvar i ett annat system där den lagrats för att du exempelvis samtyckt till det eller för ett annat ändamål där den fortfarande behövs så som för att exempelvis kunna leverera din resa. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som du har köpt, kan vi behöva dela dina personuppgifter med noggrant utvalda tredje parter så som underleverantörer och samarbetspartners. Dessa inkluderar bl.a. flygbolag, hotell, transportbolag, betallösningar och IT-leverantörer. Vi delar enbart personuppgifter med dessa underleverantörer och samarbetspartnerns i den mån det är nödvändigt för att våra leverantörer och samarbetspartners ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga. De leverantörer vi delar dina uppgifter med kallas ”personuppgiftsbiträde”. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi delar även dina uppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur information som lämnas till företaget ska behandlas. När din personuppgift delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Exempel på dessa är företag som erbjuder betallösningar (kortinlösen, banker och andra betaltjänstleverantörer) eller försäkringsbolag. Ett annat exempel är statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) som kan begära ut uppgifter vid misstanke om brott. 

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Leverantörer av reserelaterade tjänster

Digitala partners och resebyråer 

När du bokar en resa med Turkietresor via en digital partner (exempelvis en jämförelsesajt) som vi samarbetar med så kommer du i slutändan genomföra din bokning på turkietresor.se. Exempel på digitala partners är Reseguiden och Reisegiganten. När en bokning är genomförd via en digital partner eller resebyrå skickar vi anonymiserade personuppgifter till respektive samarbetspartner för att bekräfta att bokningen är genomförd.

När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. Exempel på en sådan resebyrå är Big Travel. Dessa personuppgifter som du lämnar är varje aktör enskilt ansvarig för när det kommer till hantering i enlighet med deras egen personuppgiftpolicy. Vi ansvarar inte för resebyråns egna behandling av de personuppgifter som du har lämnat till dem. 

Hotell

Vi anlitar ett stort antal hotell på våra resmål i Turkiet. Hotellen får tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna göras. Det rör sig om uppgifter som namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen. 

Flygbolag

Vi genomför flygresor med flera olika flygbolag. Flygbolagen får tillgång till personuppgifter om de resenärer som ska resa med respektive flygbolag för att kunna genomföra resan. Det är uppgifter om namn, kön och ålder för barn. Till vissa flygbolag uppger vi telefonnummer samt e-postadress på huvudresenären. Resenärsuppgifter överförs antingen via datasystemet Paxport eller direkt till flygbolaget med passagerarlistor.  

Flygbolagen anlitar handlingagenter på de flygplatser vi flyger ifrån för att kunna utföra tjänster kopplade till resan. Exempelvis incheckning, bagagehantering och boarding. I samband med utförande av dessa tjänster kan handlingagenten få tillgång till vissa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra tjänsten.

Taxfree

Om du reser med oss kan du förbeställa taxfreevaror via respektive flygbolags partner. Leverantörerna av taxfreevaror får ta del av de personuppgifter som behövs för att kunna hantera din beställning. Du kan läsa respektive leverantörs personuppgiftspolicy på deras webbplats.

Destinationsagenter

På våra resedestinationer finns destinationsagenter som utför tjänster på plats. De hjälper oss med att boka utflykter, transfer och kan agera mellanhand mellan oss och hotellen. De får tillgång till personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra tjänsterna. 

Avtalspartners och IT-leverantörer

IT-tjänster & system

För att kunna administrera vår verksamhet använder vi oss av olika IT-tjänster och IT-system. I vissa av dessa lagras och behandlas personuppgifter. För de system som är installerade lokalt av oss hanteras uppgifterna enbart av vår personal. 

Internt hanterar vi personuppgifter i vårt bokningssystem som fungerar som kunddatabas och säljsystem. Uppgifterna behandlas i detta system för att vi ska kunna leverera de tjänster du beställt samt kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster samt leverera andra relaterade tjänster så som transfer. I detta system kan samtliga personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Webbanalysföretag

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på vår webbplats och användarfeedback för att du ska få så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy

Betallösningar 

Vi använder oss av en extern leverantör, DIBS, för att hantera betalningar och återbetalningar. De får tillgång till personuppgifter så som betalningsinformation och namn. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss eller genomföra en reklamation. 

Behandlar vi dina uppgifter i tredje land?

Eftersom vi arrangerar resor till Turkiet finns en del av våra samarbetspartners (t.ex. flygbolag, transportbolag och hotell) utanför EU/EES-området. Det betyder att personuppgifter kan komma att överföras till samarbetspartners i Turkiet. Turkietresor har skyldighet att tillse att en god skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter. Turkietresor vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Har du en användaridentitet hos oss kan vissa uppgifter ändras direkt via Mina Bokningar. 

Du har även rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. 

Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam.

Du har även rätt att göra invändningar mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring eller med stöd av intresseavvägning, det gör du genom att kontakta oss. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).

Om du vill få information om vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna i form av ett registerutdrag. Detta gör du genom en skriftlig undertecknad ansökan. Ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person. 

Rätt till dataportabilitet.

Rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

Rätt att återkalla samtycke.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för exempelvis direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du inte vill ha vårat nyhetsbrev kan du avregistrera dig via länken som finns längst ner i e-postmeddelandet.  

Cookies

En cookie (ibland kallat kaka) är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Cookien i sig innehåller inte information så som din e-postadress eller ditt namn, utan används främst för att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Du som användare kan enkelt ta del av, blockera och radera lagrade cookies om så önskas. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, kunna anpassa erbjudanden och marknadsföring samt för webbanalys och webbutveckling. Läs mer om detta i vår Cookiepolicy

Vad innebär det att datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor kring denna personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på Turkietresor i Sverige AB, Seglatsgatan 6. 120 62 Stockholm. Du kan också ringa oss på 08-545 55 700. Det går även att sända oss e-post på info@turkietresor.se.

Förändringar av denna personuppgiftspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid på vår webbplats, därför ber vi er att regelbundet hålla koll på vår webbplats för uppdateringar. Vid uppdateringar av avgörande betydelse kommer vi klart och tydligt informera om detta på vår webbplats.