New Hope

Vi stödjer New Hope

Turkietresor är stolta över att samarbeta med Stiftelsen New Hope; en fristående organisation som fokuserar på att hjälpa utsatta barn över hela världen. Nu erbjuds Turkietresors resenärer att skänka 20 kr i samband med att de bokar sin resa. 

- Vi är glada över att kunna starta ett samarbete med en organisation som jobbar aktivt för att förbättra utsatta barns situation i världen. För oss är det viktigt att kunna bidra och hjälpa till och valet på att samarbeta med New Hope föll naturligt då organisation har sina rötter i den svenska rese- och turistnäringen. Vi har i flera års tid sponsrat den årliga julkalendern och från och med 2019 så betalar Turkietresor även 50 kr i månaden från varje anställd.  Nu vill vi även inkludera våra resenärer i detta viktiga arbete. Vi hoppas på ett bra utfall av många ”klick” i rutan där resenären erbjuds skänka 20 kr vid bokningstillfället, säger VD Anders Lindström.

Om New Hope

Syftet med organisationen New Hope var och är att genom insamlingar i Sverige stödja utsatta barn över hela världen. Hjälpen kanaliseras främst genom etablerade lokala mindre organisationer på plats ute i världen, för att säkerställa rapportering, närvaro och bästa möjliga användning av insamlade medel. Eftersom New Hope är en liten organisation kan de inte spänna över flera områden och har därför valt att koncentrera sina insatser till barns utbildning och hälsa. Dessa två komponenter har de identifierat som framgångsfaktorer eftersom båda är viktiga förutsättningar för att individen själv skall kunna skapa sin framtid. 
Stiftelsen New Hope en helt fristående svensk organisation med rötter i den svenska rese- och turistnäringen. Numera får New Hope stöd från alla typer av företag, organisationer, stiftelser och privatpersoner. Projekten ute i världen drivs av lokalt erkända och lokalt registrerade välgörenhetsorganisationer i olika länder.

Läs mer om New Hope »

 

Hållbart resande

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något Varje år reser många på semester till Turkiet med Turkietresor och Tyrkiareiser. En reseverksamhet innebär ett stort ansvar. Vi är medvetna om att turism för med sig både positiva och negativa effekter. För...Hållbart resande »